13 Duben 2018 Zápis dětí do první třídy
19 Duben 2018 Třídní schůzky rodičů
13 Květen 2018 DĚTSKÝ STAROČESKÝ JARMARK
22 Květen 2018 Divadlo Ostrov
01 Červen 2018 Hrátky s geomagem