Co se učíme

Projekty

1. třída

V letošním školním roce jsme s prvňáčky vypluli na pohádkový ostrov obra Olivera, kde se prostřednictvím pohádek seznamujeme s písmenky a čísly. Na ostrově malujeme, zpíváme a tancujeme. Obr Oliver nás učí správně mluvit, číst, počítat a hlavně hezky se k sobě chovat. Vyučování je potom pohádkové.

třídní učitelka: Mgr. Pavlína Štanclová

2. třída

Druháci mají letos nového kamaráda. Je to pravá nefalšovaný vodník a jmenuje se Lojzík. Vodník Lojzík provází děti celou výukou, děti se s ním společně učí a společně také řeší úkoly a úlohy, které jim vodník Lojzík pravidelně chystá a připravuje. A dost často se jedná o rafinované hry a úkoly, takže se druháci při jejich řešení rozhodně nenudí.

třídní učitelka: Mgr. Věra Fiřtová

3. a 4. třída

Žáky 3. a 4. bude v letošním školním roce provázet Radovan a jeho kamarádi. Třídní projekt „Radovanovy a naše radovánky“ by měl žáky podněcovat k pozorování přírody, k rozvoji čtenářské gramotnosti, ke kamarádství, k vzájemné pomoci, ale i k zodpovědnosti za své chování. Žáci budou během roku plnit úkoly, za které mohou získat cvrnkací kuličky. V závěru roku pak společně uspořádáme velký kuličkový turnaj.

třídní učitelka: Mgr. Petra Podmajerská

5. třída

Tento školní rok propojíme vlastivědu a pracovní činnosti. Budeme jako cestovatelé po České republice objevovat její krásy a zajímavosti. Projdeme všechny kraje, poznáme jejich tradice, nářečí, historické a kulturní památky i krásy přírody. Budeme se snažit dívat se na náš svět očima umělců, kteří dokáží vidět věci nejen reálné, ale i nevídané. Pro potěšení všech, pozveme kamarády z ostatních tříd na divadlo nebo výstavy.

třídní učitelka: Mgr. Pavla Divišková