školní družina

Školní družina je součástí Základní školy Vraclav a sídlí ve stejné budově.

Její kapacita je 60 žáků.

Provoz probíhá před vyučováním 6.30 – 7.55 a v době po jeho skončení, tedy 11.45 – 15.30. Každou středu od 15:30 do 17:00 hodin probíhá kroužek flétniček nebo vaření.

Do školní družiny se mohou přihlásit žáci ze všech ročníků.

ŠD využívá dvě samostatné družiny, školní tělocvičnu, učebnu výpočetní techniky či jídelny (pro výtvarné práce), ale za vhodného počasí zejména školní hřiště.

Materiální vybavení je na velmi dobré úrovni, žáci mají dostatek dětských

her, stavebnic, hraček i výtvarného materiálu.

školní řád MŠ 2019