školní družina

Školní družina je součástí Základní školy Vraclav a sídlí ve stejné budově.

Její kapacita je 50 žáků.

Provoz probíhá před vyučováním 6.30 – 7.55 a v době po jeho skončení, tedy 11.45 – 15.30.

Do školní družiny se mohou přihlásit žáci ze všech ročníků.

ŠD využívá jednak své vlastní prostory, jednak půdní třídu ve 2. patře, školní tělocvičnu, učebnu výpočetní techniky či jídelny (pro výtvarné práce), ale za vhodného počasí zejména školní hřiště.

Materiální vybavení je na velmi dobré úrovni, žáci mají dostatek dětských her, stavebnic, hraček i výtvarného materiálu.

V květnu 2007 jsme dokončili přestavbu nového školního hřiště a pískoviště.