Kroužky

Kroužky

Kromě jiných činností probíhají nenásilnou a zábavnou formou různé kroužky. Do těchto kroužků se děti mohou přihlásit podle svého zájmu. Některé děti navštěvují kroužků několik, jiné třeba jen jeden. O každý kroužek je velký zájem, a proto se dětem činnosti na jednotlivých kroužcích líbí.

 • Děti mají výběr z těchto kroužků:
  • „ Veselé pískání „ – hra na flétnu
  •  „Vaření s dětmi“ – příprava jednoduchých pokrmů
  • „ Hrajeme si s barvou „ – výtvarné techniky
  • „ Ukaž ,co umíš“ -vyrábění z různého materiálu
  • „ Sportovní hry „ – hrajeme a sportujeme pro radost

Hra na flétnu

Pro děti, které mají rády písničky, nebo rády zpívají máme kroužek s názvem„VESELÉ PÍSKÁNÍ“, kdy se dětí učí základům hry na flétnu. Vyžaduje to však trošku trpělivosti ze strany dětí, ale i ze strany rodičů. My jsme rádi, že děti mají chuť hrát- učí se nejenom správně dýchat, ale získávají i něco navíc : lásku k hudbě, kterou samy provozují . Písničky které hrajeme, můžeme využít i při různých kulturních akcích školy. Našim přáním je, aby hra na flétnu přinesla dětem hodně radosti.

Vaření s dětmi

V tomto zájmovém kroužku se děti učí správnému stolování a protože každý z nás rád dobře jí, učí se děti také připravovat jednoduché pochoutky a pokrmy, které si potom rádi snědí.

Hrajeme si s barvou

Většina z nás kreslí a maluje odmalička. Kreslíme si pro radost. Úkolem tohoto kroužku je naučit se dívat kolem sebe a vnímat svět všemi smysly. Seznámit se také s různým výtvarným materiálem a technikou. Co je ale pro nás obzvláště důležité, je naučit se mít výtvarnou výchovu rád a řadu činností si vyzkoušet. Co poznáš? Všechno co se ti bude hodit k vytvoření zajímavé práce. Budeš si vymýšlet, skládat, mačkat, lepit, barvit… Obrázky dětí zdobí chodbu naší školy, aby byla pestrá a zajímavá.

Ukaž, co umíš

V zájmovém útvaru rozvíjíme zručnost a fantazii dětí. Pracujeme s pestrou škálou materiálů, ze kterých vyrábíme výrobky pro děti, rodiče a obdarováváme i staré babičky k jejich svátku – DNI MATEK.

Sportovní hry

Do kroužku chodí děti, které rády sportují. Věnujeme se lehké atletice, míčovým hrám, zdravotnímu cvičení a v neposlední řadě také cvičení na nářadí. Zde si děti upevňují svoji zdatnost a šikovnost.