Pravidla pro cizí strávníky

Školní jídelna

při Základní škole a Mateřské škole Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Pravidla pro odběr jídel cizími strávníky:

  • Cena oběda: 65,- Kč
  • Jídelníček: pestrá strava

Jídelníček je umístěn v kanceláři ŠJ, na školní vývěsce a na webových stránkách školy – www.zsvraclav.cz

  • Výdej obědů:

Obědy se vydávají ve školní jídelně v době 11.00 – 11.30 hodin. Výdej oběda je v tomto čase možný i do jídlonosičů

  • Přihlašování obědů:

Strávník je povinen se k odebírání obědů přihlásit osobně v kanceláři školní jídelny u vedoucí ŠJ paní Jany Heřmanové nebo

na tel. č. 468 003 229.

Přihlašování a odhlašování obědů je možno pouze den předem.

  • Způsob placení:

1)    Platbou v hotovosti v kanceláři vedoucí kuchyně

Platí se vždy první středu v měsíci od 6.30 – 8.00 hodin a první čtvrtek v měsíci od 12.00 – 15.30 hodin zpětně.

2)    Platbou inkasem z účtu strávníka

V bance vyplňte povolení k inkasu na účet školy27-8771500237/0100

Inkaso povolte vždy ke 3. dni v měsíci a limit pro platby nastavte pro ZŠ v maximální výši 1 500,- Kč.

Peníze z Vašeho účtu si budeme strhávat automaticky vždy k 5. dni měsíce.

Stravné budeme strhávat vždy dodatečně za uplynulý měsíc. Výše stržené částky bude vždy odpovídat počtu jídel, které jste projedli za uplynulý měsíc.

  • Pokud budou strávníkem porušována pravidla, nebo nařízení „Směrnice k provádění doplňkové činnosti“, bude upozorněn na jejich porušování vedoucí školní jídelny nebo zástupcem vedení školy. V případě opakování těchto prohřešků, nebude mu od následujícího měsíce umožněno stravování ve ŠJ ZŠ a MŠ Vraclav.

Datum: 17. 8. 2021

                                                                                            Mgr. Pavlína Štanclová                                                                                               ředitelka ZŠ a MŠ Vraclav