Recitační soutěž

15Březen 2019

1. 3. se v naší škole konala soutěž v dětské recitaci. Do této soutěže se přihlásilo 14 žáků. Každý si vybral jeden text, který se naučil a před odbornou porotou a ostatními žáky jej přednesl. Z těchto dětí jsme vybrali sedm do okresního kola v Ústí nad Orlicí. Tam už nebylo klání o nejlepšího recitátora žádnou hračkou, neboť v okresní kole se sešlo 62 dětí. Naši žáci ale ostudu v žádném případě neudělali a z Ústí jsme si odvezli 3 čestná uznání a dokonce i 2 postupy do krajského kola. Chtěla bych proto touto cestou dětem poděkovat a popřát jim, ať se jim daří i v krajském kole, které se bude konat 4. a 5. dubna v Pardubicích.