Rizikové chování dětí v kyberprostoru a v prostředí sociálních sítí

22Říjen 2019

ZŠ a MŠ Vraclav zve všechny rodiče, pro které je bezpečí jejich dětí a rodiny prioritou na vzdělávací seminář.

•Seznámíte se se základními pojmy kybernetické kriminality jako jsou např. kyberstalking, kyberšikana nebo kybergrooming.

•Zjistíte, jaká rizika hrozí Vám a Vašim dětem v prostředí sociálních sítí.

•Budou Vám srozumitelně vysvětleny základy zabezpečení počítače.•Dostanete návod, jak se zachovat, pokud je Vaše dítě šikanováno, nebo pokud již někdo má jeho intimní fotografie, apod.

•Dostanete návod, jak se zachovat, pokud je Vaše dítě šikanováno, nebo pokud již někdo má jeho intimní fotografie, apod.