Rozvrhy hodin

1. třída – třídní učitelka: Mgr. Pavlína Štanclová
  1 2 3 4 5 6 7
Po Čj M ČJS Tv      
Út Aj M Čj Hv      
St Čj M Čj Tv      
Čt Čj M ČJS Vv      
Čj M Ev      

Předměty

Čj – Český jazyk
Vl – Vlastivěda
Hv – Hudební výchova
Tv – Tělesná výchova
M – Matematika
– Přírodověda
Vv – Výtvarná výchova
Inf – Informatika
Aj – Anglický jazyk
Ev – Etická výchova
– Pracovní činnosti
Čjs – Člověk a jeho svět