Rozvrhy hodin

1. třída – třídní učitel: Mgr. Pavlína Štanclová
1 2 3 4 5 6 7
Po Čj M Čj Vv
Út Čj M ČJS Ev
St Čj M Tv
Čt Čj M ČJS Tv
Čj M Hv Čj

Předměty

Čj – Český jazyk
Vl – Vlastivěda
Hv – Hudební výchova
Tv – Tělesná výchova
M – Matematika
– Přírodověda
Vv – Výtvarná výchova
Inf – Informatika
Aj – Anglický jazyk
Ev – Etická výchova
– Pracovní činnosti
Čjs – Člověk a jeho svět