Rozvrhy hodin

2. třída – třídní učitel: Mgr. Pavla Divišková
1 2 3 4 5 6 7
Po Čj M Čj Tv
Út M Čj ČJS Ev
St Čj M Čj Vv
Čt M Čj ČJS Hv Čj
Čj M Aj Tv

Předměty

Čj – Český jazyk
Vl – Vlastivěda
Hv – Hudební výchova
Tv – Tělesná výchova
M – Matematika
– Přírodověda
Vv – Výtvarná výchova
Inf – Informatika
Aj – Anglický jazyk
Ev – Etická výchova
– Pracovní činnosti
Čjs – Člověk a jeho svět