Rozvrhy hodin

3. třída – třídní učitelka: Mgr. Petra Podmajerská
1 2 3 4 5 6 7
Po M Čj Hv Aj Čj
Út M Čj ČJS Vv
St M M Čj Tv Inf
Čt M Čj ČJS Aj Aj
Čj Čj Tv Ev Čj

Předměty

Čj – Český jazyk
Vl – Vlastivěda
Hv – Hudební výchova
Tv – Tělesná výchova
M – Matematika
– Přírodověda
Vv – Výtvarná výchova
Inf – Informatika
Aj – Anglický jazyk
Ev – Etická výchova
– Pracovní činnosti
Čjs – Člověk a jeho svět