Rozvrhy hodin

3. třída – třídní učitel: Mgr. Věra Fiřtová
1 2 3 4 5 6 7
Po Čj M Aj ČJS Čj
Út Čj Aj M Čj Ev
St M Hv Čj Tv Tv
Čt Aj Čj M ČJS Čj
M Čj Vv  Inf

Předměty

Čj – Český jazyk
Vl – Vlastivěda
Hv – Hudební výchova
Tv – Tělesná výchova
M – Matematika
– Přírodověda
Vv – Výtvarná výchova
Inf – Informatika
Aj – Anglický jazyk
Ev – Etická výchova
– Pracovní činnosti
Čjs – Člověk a jeho svět