Rozvrhy hodin

4. třída – třídní učitel: Mgr. Pavla Divišková
1 2 3 4 5 6 7
Po Čj M Vl  Tv Čj
Út M Čj Inf Aj
St Aj Aj Čj Vv Vv
Čt M Čj Hv Čj Vl
Čj M Ev Tv

Předměty

Čj – Český jazyk
Vl – Vlastivěda
Hv – Hudební výchova
Tv – Tělesná výchova
M – Matematika
– Přírodověda
Vv – Výtvarná výchova
Inf – Informatika
Aj – Anglický jazyk
Ev – Etická výchova
– Pracovní činnosti
Čjs – Člověk a jeho svět