Rozvrhy hodin

4. třída – třídní učitel: Mgr. Petra Podmajerská
1 2 3 4 5 6 7
Po Čj M M Vl  Aj  Pč
Út Čj Čj Aj Vv Vv
St Čj M Tv Vl
Čt Čj M Inf Tv Čj
Čj Aj Ev Hv

Předměty

Čj – Český jazyk
Vl – Vlastivěda
Hv – Hudební výchova
Tv – Tělesná výchova
M – Matematika
– Přírodověda
Vv – Výtvarná výchova
Inf – Informatika
Aj – Anglický jazyk
Ev – Etická výchova
– Pracovní činnosti
Čjs – Člověk a jeho svět