Rozvrhy hodin

5. třída – třídní učitel: Mgr. Petra Podmajerská
1 2 3 4 5 6 7
Po Čj M M INF Hv  Tv
Út M Aj Ev Vv Vv
St Aj Čj Čj Vl
Čt M Aj Čj Čj
Čj Čj Vl  Tv

Předměty

Čj – Český jazyk
Vl – Vlastivěda
Hv – Hudební výchova
Tv – Tělesná výchova
M – Matematika
– Přírodověda
Vv – Výtvarná výchova
Inf – Informatika
Aj – Anglický jazyk
Ev – Etická výchova
– Pracovní činnosti
Čjs – Člověk a jeho svět