Rozvrhy hodin

5. třída – třídní učitel: Mgr. Pavla Divišková
1 2 3 4 5 6 7
Po Čj M Tv Aj Vl  Čj
Út M Čj INF Aj
St Čj M Ev Hv Aj
Čt M Čj Vv Vv
Čj Vl Čj  Tv

Předměty

Čj – Český jazyk
Vl – Vlastivěda
Hv – Hudební výchova
Tv – Tělesná výchova
M – Matematika
– Přírodověda
Vv – Výtvarná výchova
Inf – Informatika
Aj – Anglický jazyk
Ev – Etická výchova
– Pracovní činnosti
Čjs – Člověk a jeho svět

Seznam žáků