Škola

Škola

Říkáme si veselá školička

Naší snahou je, aby žáci i učitelé chodili do školy rádi a všem bylo spolu dobře. Snažíme se společně pracovat jako kamarádi, kteří spolu zažijí i spoustu legrace.

Naši veselou školičku navštěvuje 76 dětí ve 4 třídách a 5 ročnících

Učíme se podle školního vzdělávacího programu Veselá školička. Naší snahou je pomoci dítěti ve spolupráci s rodinou „otevřít ty správné dveře“ na cestě k moderní osobnosti. Filozofií školy je pomáhat dítěti rozvíjet jeho přirozené potřeby s ohledem na respektování jeho osobních a specifických potřeb. Jde nám o to, aby každý žák dosahoval svého osobního maxima.

Výukové metody

V Českém jazyce používáme pro výuku čtení a psaní metodu „SFUMATO = splývavé čtení“. Tato metodika je založena na hlasitém projevu a plynulém čtení z hlásky na hlásku. Žák dokonale rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky a čte s porozuměním. Nedochází tak ke dvojitému čtení, vynechávání či zaměňování písmen. Více na www.sfumato.cz.

V Matematice pracujeme podle „Hejného metody“. Metoda je založena na respektování 12 klíčových principů tak, aby žáci objevovali matematiku sami a s radostí. Žáci se pomocí  budování schémat a skutečné motivace „chci vědět“, naučí pracovat s chybou, spolupracovat se spolužáky a objevovat matematiku. Více na www.h-mat.cz.

Vyžadujeme od žáků aktivní přístup k výuce a, je-li to možné, samostatné řešení nastolených problémů.

Atmosféra ve škole je přívětivá k dětem i učitelům

Vždy se snažíme poradit a pomoci. Výuka je založena na spolupráci. Mladší se učí od starších, a to každý do té míry, jaké je sám schopen.

Každoročně hrajeme pohádkové představení

Každým rokem se z nás všech stanou pohádkové bytosti a vyjíždíme zahrát mnoha dětem i dospělým do opravdického divadla. Učíme se nebát se komunikovat před lidmi.

Učíme se nejen ve škole

Naši žáci často vycházejí do přírody, jedenkrát za 2 roky na pobyt školy v přírodě, každoročně absolvujeme několik exkurzí. V rámci projektové výuky plníme úkoly mimo učebny i v menších pracovních kolektivech nejen ve složení žáků stejného ročníku. Žáci školy jezdí lyžovat, bruslit a plavat.

Srovnáváme se s ostatními

Zajímá nás, jak uspějí naši žáci při srovnání s jinými. A jak dopadáme? Ve srovnání s jinými školami si stojíme dobře! Naši žáci se také zapojují do soutěží a olympiád z nejrůznějších předmětů. Pěkných úspěchů dosahujeme ve sportovních kláních, při utkáních mezi malotřídními školami v okolí. Naší silnou stránkou jsou i pravidelné recitační úspěchy.

Snažíme se být otevřenou školou

Otevřenou pro žáky, jejich rodiče i ostatní veřejnost. Naším cílem je škola komunitní, chceme nejen vzdělávat, ale umožnit dalšímu okruhu lidí kvalitně trávit volný čas.

Rozvíjíme samostatnost žáků

Organizujeme pro naše žáky projektové dny. V tyto dny je zrušeno vyučování podle rozvrhu a žáci si vyberou tu činnost, o kterou projevují větší zájem.

Vyplňujeme dětem volný čas

Žáci školy si mají možnost vybírat z široké nabídky odpoledních kroužků. Plnohodnotné využití volného času nabízíme dětem i o prázdninách, a to formou letních táborů.

Kurzy pro dospělé

Jsme otevření i pro širší veřejnost nejen z řad rodičů. V rámci vzdělávání dospělých nabízíme jazykové kurzy, kurzy keramiky a sportovní aktivity pro zlepšení zdravotní kondice dospělých.