Učitelé

Mgr. Pavlína Štanclová

ředitelka školy

  • ředitelka,
  • pedagog,
  • speciální pedagog,
  • koordinátor ŠVP,
  • metodik projektového vyučování,
  • choreograf kulturních vystoupení,
  • metodická a lektorská činnost v rámci DVPP,
  • správce inventáře, školních potřeb a pomůcek