VYSVĚDČENÍ

18Červen 2020

Předání vysvědčení se budou moci účastnit všichni žáci

Ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology rozhodlo, že závěr školního roku ve školách proběhne obdobně, jako tomu bylo v minulých letech, tedy za účastí všech žáků. „Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci chceme školám umožnit, aby akce, které se váží ke konci školního roku, tedy předání vysvědčení, rozloučení se závěrečnými ročníky anebo focení, mohly proběhnout téměř jako v běžném školním roce,“ říká ministr školství Robert Plaga.

Předávání vysvědčení tedy proběhne pro všechny žáky v úterý 30. 6. 2020 v 8:00 hodin v jejich kmenových třídách.