VZDĚLÁVÁCÍ SEMINÁŘ PRO RODIČE

22Říjen 2019

Rádi bychom vás pozvali na vzdělávací seminář pro rodiče, jehož tématem bude CHOVÁNÍ DĚTÍ V KYBERPROSTORU A PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ.

Lektoři: kpt. Mgr. Ing. Aleš Chaloupka, kpt. Bc. Martin Drdla

Oba lektoři jsou zaměstnáni u PČR, OAKK, Oddělení kybernetické kriminality SKPV a mají dlouholetou praxi v oboru vyšetřování kybernetické kriminality.

•Seznámíte se se základními pojmy kybernetické kriminality jako jsou např. kyberstalking, kyberšikana nebo kybergrooming.

•Zjistíte, jaká rizika hrozí Vám a Vašim dětem v prostředí sociálních sítí.

•Budou Vám srozumitelně vysvětleny základy zabezpečení počítače.

•Dostanete návod, jak se zachovat, pokud je Vaše dítě šikanováno, nebo pokud již někdo má jeho intimní fotografie, apod.