Zahajovací schůzky rodičů

25Srpen 2019

Dne 5. září 2019 proběhnou od 15 hodin zahajovací schůzky rodičů. Nejprve společná část a poté po jednotlivých třídách.