ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY RYBIČKA

05Květen 2022

V úterý 10. 5. 2022 v době od 14h do 17h se na Vás a Vaše děti těšíme v ředitelně základní školy.

Zákonný zástupce dítěte u zápisu doloží: přihlášku k předškolnímu vzdělávání; žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání; rodný list dítěte; občanský průkaz; potvrzení dětského lékaře, že bylo dítě řádně očkováno. Potvrzení o očkování nemusí přikládat dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Přihlášky můžete kromě osobního předání můžete poslat pomocí datové schránky, e-mailem nebo poštou (rozhodující je datum podání na poště).

Těšíme se na Vás……