Co se učíme

Kroužky

Naše školička nabízí všem žákům v odpoledních hodinách velké množství zájmových kroužků, ve kterých mohou žáci rozvíjet své schopnosti a dovednosti.

Smíšek

Literárně dramatický a pohybový zájmový kroužek, který je zaměřen na taneční pohyb. Žáci se učí práci s rytmem i melodií, základům folklorních i moderních tanců. Svoje dovednosti mohou prezentovat při školních akcích několikrát ročně. Je to např. vystoupení pro místní důchodce nebo každoroční staročeský jarmark.

Vedoucí kroužku: Mgr. Pavlína Štanclová

Keramika

Keramický kroužek se zaměřuje nejenom na manuelní zručnost dětí při práci s keramickou hlínou, ale rozvíjí i jejich představivost a estetické vnímání. Učí děti trpělivosti, která je při výrobě kvalitního výrobku vždy nutná a v neposlední řadě rozvíjí jemnou motoriku ruky, hlavně u menších dětí. Našim cílem je vybudovat v dětech pocit zodpovědnosti za dokončenou práci.

Žáci jsou rozděleni do tří skupin podle ročníků. Každá skupina vytváří výrobky přiměřené svému věku a dovednostem.

Vedoucí kroužku: Mgr. Pavla Divišková

Hrátky a angličtinou

Hrátky s angličtinou jsou určeny pouze pro žáčky 1. ročníku, kteří ještě nemají tento jazyk jako povinný předmět ve školní výuce. Žáci se hravou formou seznámí se základy jazyka. Zvládnou se představit, říci kolik je jim let. Naučí se 10 základních barev a číslovky 0 – 10. Popíší členy rodiny a nejznámější zvířata na statku i v ZOO. Zazpívají několik písniček, zahrají si anglické hry a pexeso.

Vedoucí kroužku: Mgr. Petra Podmajerská

Turistický kroužek

V kroužku se děti učí základům turistiky. Povídají si o způsobech turistiky, správném chování a učí se značky, které v přírodě a na cestách potřebují. Dvakrát do roka společně děti vyrazí i na jednodenní výlet, na který se jezdí o víkendu.

Vedoucí kroužku: Mgr. Věra Fiřtová

Zpravodajství – Zprávičky z Veselé školičky

Kroužek, který probíhá v rámci výuky pro žáky 5. ročníku. Nepravidelně se natáčí Zprávičky z veselé školičky, kde žáci plní role moderátorů a redaktorů a mapují tak dění v naší škole a informují všechny o proběhlých akcích. Všechy díly Zpráviček jsou pak na našem školním kanále Youtube.

Vedoucí kroužku: Mgr. Ladislav Štancl

Flétničky

Tento zájmový kroužek učí děti základům hry na zobcovou flétnu. Procvičuje však i správné dýchání a správné držení těla. Žáci pak mají možnost prezentovat svoji práci na slavnostním vánočním koncertě v místním kostele i na každoročním závěrečném vystoupení pro rodiče a širokou veřejnost.

Vedoucí kroužku: Iva Kučná

Vaření s dětmi

Děti se v tomto zájmovém kroužku učí stolování a přípravě jednoduchých jídel.

Vedoucí kroužku: Iva Kučná