Konzultační hodiny pro rodiče

25Srpen 2019

Ve dnech 13. – 20.11. budou probíhat konzultační dny pro rodiče. Jedná se o individuální schůzky dětí, rodičů a pedagogů, které nahradí třídní schůzky.