Konzultační hodiny pro rodiče

25Srpen 2019

Ve dnech 18. – 21.11. proběhnou konzultační hodiny pro rodiče. Jedná se o individuální schůzky rodičů s pedagogy, které nahradí rodičovská sdružení.