Minimální preventivní program „VĚŘ SI“

06Leden 2020

Pro děti jsme vybrali program:  VĚŘ SI!

Zdravé sebevědomí a víra v sebe je prvním předpokladem k tomu aby si člověk dokázal v životě prosadit své názory bez jakéhokoliv lstivého chování a násilí. Stejně tak, každý kdo si věří, nedovolí ostatním, aby ho nebo ji uráželi. A lidí co se budou snažit je ponižovat vulgárními výrazy nebo svým chováním nezískají žádanou odezvu, protože je nebude nikdo poslouchat.
Tento program je zaměřen na motivaci a důvěru v sebe  – prezentováno na příkladech ze života, na příbězích a na emocích.
Hodně emocí, troška filozofování a především komunikace v rámci prostředí, které je dětem blízké. Nebojíme se otevřít témata, o kterých se ví, ale málo se o nich mluví. Vždyť jenom tak můžeme SPOLEČNĚ vše změnit, ale začít musíme u sebe.
V dnešní době není odvážné být rebel, dnes je odvážný ten, kdo respektuje pravidla, chová se slušně a ohleduplně. Vždyť často jsou děti součástí skupin a party proti svému přesvědčení jen protože nechtějí být sami a případně terčem pro ostatní.
Všichni vědí co je správné a co ne, stejně tak jako všichni mají zvláštní schopnost hrát v životě už od dětství několik rolí – ve škole, mezi kamarády, doma, v kroužku a třeba s někým koho milují. V těchto rolích se často chovají zcela odlišným způsobem a prezentují diametrálně odlišné hodnoty. Stávají se tak loutkou, která se chová podle přání a očekávání ostatních.
Nechci  nic menšího, než to změnit –
SPOLEČNĚ S TĚMI ODVÁŽNÝMI CHCI ZMĚNIT SVĚT, NIC VÍC