Povinné předškolní vzdělávání

mš
04Září 2017

Povinné předškolní vzdělávání

Milí rodiče,
od září 2017 přichází v platnost povinná docházka předškolních dětí.

(Novela Školského zákona č. 178/2016 Sb.)

Ve třídě Berušek se jedná o 9 dětí, které dosáhly k 31. 8. 17 věku 5 let.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech,
na souvislé 4 hodiny denně.
V MŠ Rybička je doba vzdělání nastavena 8:00 – 12:00 hod.
Případnou absenci dětí jsou rodiče/zákonní zástupci povinni omluvit a stvrdit svým podpisem.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin.

Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Pololetní prázdniny: 2. 2. 2018
Jarní prázdniny: 12. – 18. 3. 2018
Velikonoční prázdniny 29. a 30. 3. 2018
Hlavní prázdniny: 2. 7. – 31. 8. 2017.

O provozu MŠ v období prázdnin budete včas informování.

Vaše MŠ Rybička