Rozvrhy hodin

2. třída – třídní učitel: Mgr. Věra Fiřtová
1 2 3 4 5 6 7
Po Čj M Aj Čj  Ev
Út M Čj ČJS Hv Čj
St Čj M Čjs Čj
Čt M Čj Tv Tv
Čj M Vv

Předměty

Čj – Český jazyk
Vl – Vlastivěda
Hv – Hudební výchova
Tv – Tělesná výchova
M – Matematika
– Přírodověda
Vv – Výtvarná výchova
Inf – Informatika
Aj – Anglický jazyk
Ev – Etická výchova
– Pracovní činnosti
Čjs – Člověk a jeho svět

Seznam žáků