Rozvrhy hodin

3. třída – třídní učitel: Mgr. Petra Podmajerská
1 2 3 4 5 6 7
Po Čj Aj M Čj Ev  Pč
Út M Čj ČJS Vv Čj
St M Čj Hv Tv Aj
Čt Čj M Aj ČJS INF
M Čj Čj Tv

Předměty

Čj – Český jazyk
Vl – Vlastivěda
Hv – Hudební výchova
Tv – Tělesná výchova
M – Matematika
– Přírodověda
Vv – Výtvarná výchova
Inf – Informatika
Aj – Anglický jazyk
Ev – Etická výchova
– Pracovní činnosti
Čjs – Člověk a jeho svět

Seznam žáků